NEN keuring klimwand

Eenmalige keuring met TÜV certificering

Om er zeker van te zijn dat een klimwand aan de moderne eisen voldoet, raden wij altijd aan om een wand eenmalig te laten keuren. Deze keuringen worden uitgevoerd door Mountain Network in samenwerking met de onafhankelijke keuringsinstantie TÜV Nederland. Tijdens de keuring wordt de klimwand veiligheidstechnisch volledig nagelopen en na afloop ontvangt de klant een keuringsrapport en TÜV certificaat.

Meer informatie

InspectieKlimwandDe wetten en regels waaraan een klimwand moet voldoen zijn niet altijd duidelijk. Klimwanden in gym- en sportzalen worden gezien als sporttoestel en hiervoor zijn (nog) geen duidelijke normen vastgesteld.  Dat neemt niet weg dat het belangrijk is om bij klimwanden de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. Wij raden daarom altijd aan om klimwanden eenmalig te laten keuren. Tijdens de keuring wordt er de klimwand op de volgende punten onderzocht:

  • De staat en veiligheid van de bestaande achterconstructie.
  • Bevestiging klimwandpanelen aan de achterconstructie.
  • Doorstaan de klimwandpanelen de vereiste impacttest.
  • Type, bevestiging en slijtage omlooppunten.
  • Er worden op diverse omlooppunten trekproeven uitgevoerd tot 1000kg.
  • De algehele staat van de klimtouwen.
  • De klimgordels, karabiners en zekerapparaten worden individueel nagelopen.

Om de veiligheid verder te garanderen, raadt Mountain Network al haar klanten aan om de klimwand te beschouwen als een speeltoestel. De normen waaraan een speeltoestel moeten voldoen zijn namelijk duidelijk vastgelegd in de warenwet attractie- en speeltoestellen. Deze wet schrijft onder ander voor dat uw toestel gekeurd moet zijn en regelmatig moet worden onderhouden. De eisen voor een keuring en onderhoud zijn omschreven in een NEN-norm. Voor klimwanden is dit de NEN-EN 12572 en voor valondergronden is dit de NEN-EN 1176.

De NEN-EN norm voor klimwanden is sinds 2007 opgedeeld in drie delen:

  • NEN-EN 12572-1: voor artificiële klimstructuren met zekerpunten
  • NEN-EN 12572-2: voor boulderwanden
  • NEN-EN 12572-3: voor klimgrepen

Alle klimwanden die Mountain Network (voorheen Cave) vanaf 2002 heeft gebouwd voldoen aan deze NEN normering. Klimwanden van andere leveranciers of gebouwd voor 2001 kunnen aan deze norm voldoen, maar moeten hiervoor eerst gekeurd worden. Deze keuring wordt uitgevoerd door Mountain Network in samenwerking met de onafhankelijke keuringsinstantie TÜV Nederland.

Na afloop van de keuring ontvangt u een keuringsrapport met testresultaten, een handboek met o.a. handleiding, technische gegevens en risico inventarisaties. Tevens ontvangt u van TÜV Nederland het certificaat van goedkeur voor uw klimwand.

De keuring wordt eenmalig uitgevoerd en blijft geldig zolang de klimwand regelmatig geïnspecteerd en onderhouden wordt. Alle werkzaamheden die gedurende de jaren aan de klimwand worden uitgevoerd moeten in een logboek worden bijgehouden. U kunt deze onderhoud en registratie zelf uitvoeren, maar het is ook mogelijk om bij Mountain Network een servicecontract af te sluiten voor de jaarlijkse inspectie en onderhoud.

Veiligheid

tuv certificering Alle wanden van Mountain Network voldoend aan de Europese NEN-EN-12572 normering voor kunstmatige klimobjecten. meer lezen

MN Climbing Walls

Nieuwe Kade 4
6827 AA Arnhem

Telefoon
+31(0)88-1236821
climbingwalls@mountain-network.nl